Yönetmelikler

A. Kural Ana Yönetmeliği

 1. Mekanların Tesis Kuralları
 2. Takım Formatı
 3. Maçların Başlangıç Gün ve Saatleri
 4. Maç Formatı
 5. Takım Maçları
 6. Erteleme Maçları
 7. PDC'den Çekilme

B. Ceza Yönetmeliği

 1. Maç Kağıdına Yazılan Oyuncu Yerine Başka Bir Oyuncu Oynatılması
 2. Skor Formlarında Yapılan Usülsüzlükler
 3. Maçlara Çıkmama
 4. PDC'den Çekilme
 5. Hakaret ve Şiddete Başvurulması

C. 501 Challenge Yönetmeliği (Masters ve Reserve Kategorileri İçin)

      Tanımlamalar

 1. Atış
 2. Başlangıç ve Bitiriş
 3. Skor ve Puan Sistemi

D. Cricket Challenge Yönetmeliği

      Tanımlamalar

 1. Atış
 2. Başlangıç ve Bitiriş
 3. Skor ve Puan Sistemi

E. 501 Challenge ve Cricket Challenge Playoff Yönetmeliği

 

 

Yönetmelikler 2017 - 2018 sezonu için geçerlidir.

İş bu yönetmelikle İlgili Açıklama;

PDO Group dışında, diğer kişi ve kurumlar tarafından hazırlanmış yönetmeliklerin, özel olarak belirtilmediği sürece bu organizasyon içerisinde herhangi bir geçerliliği yoktur.

Bu organizasyona katılacak her oyuncu ve takımın bu durumu ve aşağıda yer alan yönetmeliği peşinen kabul ettiği varsayılmaktadır.

A. PUB’S DARTS CHALLENGE KURAL ANA YÖNETMELİĞİ

Ana Yönetmelikte kullanılan kısaltma ve terimlere dair açıklama;

* PDC: Pub’s Darts Challenge’ ın kısaltılmışı.
* PDO: (Profesyonel Dart Organizasyonu) PDC’ yi düzenleyen kuruluş.
* Board: Maçlarda dart oklarının atıldığı üzerinde sayıların ve dilimlerin yer aldığı tahta.

1. MEKANLARIN TESİS KURALLARI:

 • a. Maç boardunun standartları;
  • i. WDF standartlarına uygun maç boardları kullanılacaktır. 
  • ii. Boardun yüksekliği ve atış noktasına uzaklığı WDF standartlarında belirtildiği gibi olacaktır.
  • iii. Mekanlar her maç için sadece PDC’de kullanılmak üzere yıpranmamış board bulunduracaktır.
 • b. Maç boardunun doğru ve yeterli ışıklandırılması sağlanacaktır.
 • c. Maç boardunun arkasının Dart uçlarının bozulmasını önleyecek bir malzeme ile kaplanmış olması ve yere düşebilecek dartların zarar görmesini engellemek üzere zeminin özel bir malzeme ile kaplanmış olması gerekmektedir.
 • d. Skor tahtası sadece maç yapan oyuncuların değil tüm izleyicilerin görebileceği şekilde konumlandırılacak, gerekirse ışıklandırılacaktır. 
 • e. Skor tahtasında kullanılacak malzemenin (Silgi, boardmarker, vs) temininin sorumluluğu mekana aittir.
 • f. Atış yapan oyuncunun rahat atış yapabilmesi için atış noktasında gerekli boşluk bulunacaktır. (Arkasında ve iki yanında)
 • g. Atış çizgisinde oyuncunun atış anında çizgiyi geçmemesi için mutlaka en az 3 cm yüksekliğinde bir yükselti kullanılacaktır.
 • h. Mekanların PDC’ de oynamak üzere belirledikleri maç tesisatları PDO tarafından Challenge başlamadan önce incelenerek onaylanacaktır. Onay verilmeyen tesisatlarda söz konusu eksiklik ve yanlışlıklar tamamlanıncaya kadar maç yapılamayacaktır.
 • ı. Maç yapacak oyuncuların maç günleri mekanlara girişlerinin sorunsuz olarak sağlanmasının sorumluluğu mekanlara aittir.
 • i. Mekan sahipleri talep gelmesi halinde maç boardlarını maçtan en az yarım saat önce misafir ve/veya ev sahibi takımların kullanımına tahsis etmekle yükümlüdür.
 • j. Her mekan PDO tarafından onay verilmiş maç boardunun (x*2) - (1) kadar takımla PDC’ ye katılabilir. Bu sayı her kategori için (Masters Challenge ve Reserve Challenge’ da 501 – Cricket Challenge’ ları) ayrı ayrı hesaplanır.

2. TAKIM FORMATI:

 • a. 18 yaşını bitirmiş her oyuncu bir takıma kaydını yaptırarak PDC’ ye katılabilir. (18 yaşından küçük oyuncuların PDC’ ye katılım için velilerinden imzalı izin belgesi getirmeleri gerekmektedir.) 
 • b. Takımlar tüm klasmanlar ve kategoriler için kaptan dahil minimum 10 maksimum 12, oyuncudan oluşabilir.
 • c. Takımlar sezon açılışından itibaren 15 gün ve ilk yarının bitimini takip eden 1 hafta boyunca olmak üzere iki ayrı dönemde transfer gerçekleştirebilir. Her transfer bağlı olunan Mekanda imza yetkisi olan bir kişinin imzası ile PDO’ ya bildirilerek tescil ettirilir. (PDC başlangıç tarihi, devre arası ve playoff tarihleri katılım sayısına göre sonradan belirlenecek ve bunlara ait takvim ayrıca duyurulacaktır) 
 • d. Transfer edilecek oyuncu başka bir takıma daha önceden tescil ettirilmişse, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun halen oynamakta olduğu takımın bulunduğu mekan yetkilisinin bu transfere izin verdiğini gösterir bir imzalı izin belgesinin de PDO’ ya sunulması gerekmektedir.
 • e. İki tarafı bağlayan bir sözleşme bulunmaması durumunda takımlar herhangi bir bahane ileri sürmeden oyuncusunu serbest bırakabilir. Ya da oyuncu kendi isteğiyle bağlı bulunduğu takımdan ayrılabilir. Bunun için gerekli tek şart iki tarafın da bu kararlarını karşı tarafa minimum 7(yedi) gün önce bildirmesidir.
 • f. Bir oyuncu her iki transfer döneminde de sadece 1 (bir) transfer gerçekleştirebilir. (Bir sezonda 3 ayrı takımda oynayabilir.)
 • g. Bir takım, “takım” vasfının korunabilmesi amacıyla her sezonun başında PDO’ ya tescil ettirdiği toplam oyuncu sayısının minimum %50’sini korumak zorundadır. (Örnek olarak; 12 oyuncu tescil ettiren bir takım her iki transfer döneminde bu oyunculardan maksimum 6 tanesini değiştirebilir. Başta tescil edilen 12 oyuncusundan en az 6 tanesini sezon sonuna kadar bünyesinde tutmak zorundadır.)
 • h. Oyuncular 501 ve Cricket Challenge’ larda klasman değiştirmeleri durumunda ortalamalarını (EDO / EYO) yanlarında taşıyamazlar. Klasman değiştiren her oyuncunun ortalaması "0" dan başlar.
 • i. Oyuncu ve bağlı bulunan Mekan arasında transfer için özel anlaşmalar imzalanabilir. Bu anlaşmalar yine mekanda imza yetkisi olan bir kişinin ve oyuncunun imzasının bulunduğu bir belge ile üç nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan biri mekan biri oyuncuda bulunurken 3. nüsha PDO’ya teslim edilir.
 • j. 501Masters takımlarının Masters Challenge hakları mekanlara aittir. Mekan ve takım arasında özel anlaşmalar imzalanabilir, bu anlaşmalara göre takımlar mekanın onay vermesi durumunda Masters Challenge hakkını alabilirler ve her sezon başında veya bitişinde takımlar mekan değiştirebilir. "i."bendinde" belirtildiği gibi bu anlaşmalar 3 nüsha halinde düzenlenir ve imzalanır. Birer nüshası Mekan ve Takım'da kalırken 3. nüsha PDO'ya iletilir.
 • k. Bu özel sözleşme ve anlaşmalar PDO tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.
 • l. Mekan, oyuncu ve /veya takım arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda bu anlaşmazlıklar PDO tarafından çözüme ulaştırılır. PDO’  nun vermiş olduğu karar nihai karardır ve değiştirilemez.
 • m. Bu özel sözleşmeler ile düzenlenmiş olan şartların yerine getirilmemesi durumunda PDO taraflara cezai şartlar uygulayabilir. 
 • n. PDO, kendisi tarafından incelenmemiş veya onaylanmamış sözleşmelere ait şartlardan doğabilecek anlaşmazlıklarda herhangi bir tasarrufta bulunmaz.
 • o. Takımlar diledikleri sayıda yabancı uyruklu oyuncu oynatabilirler. Ancak bu oyuncuların yabancı olduğu bilgisinin mutlaka PDO Group’ a bildirilmesi gerekmektedir.

3. MAÇLARIN BAŞLANGIÇ GÜN VE SAATLERİ:

 • a. Maçlar Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri önceden ilan edilmiş mekanlarda ve saat 20:30’da başlar.
 • b. 15 dakikalık gecikmeler tolere edilebilir. Bunun dışında önceden bildirilmiş gecikmeler hariç maç başlamış sayılır. Geciken takımlar maçlarını oynamış ve kaybetmiş sayılırlar.
 • c. Adı maç kağıdına yazılmış oyuncu bir sebepten dolayı adının yazılı olduğu maça ismi anons edilmesini takiben 5 dk. içerisinde çıkmazsa o maçı hükmen kaybetmiş kabul edilir ve diğer maçlara geçilir.
 • d. Legler arasında 3, maçlar arasında da 5 dk. dan fazla ara (takım maçları dahil) verilemez. Bu süreler içerisinde oyuncular diledikleri kadar ısınma amaçlı dart atabilirler.
 • f. Çeşitli sebeplerle maçın yapılacağı mekan o maçın yapılabilmesi için uygun değilse (kapanma, tadilat, elektrik kesintisi vs.) söz konusu maç ev sahibi takımın önereceği 3 mekan içerisinde PDO’ nun belirleyeceği bir mekanda yapılacaktır.
 • g. Bir takım maç akşamı oynaması gereken maça ne sebeple olursa olsun çıkamayacaksa rakip takım kaptanına maçtan minimum 4 saat önce (16:30) haber vermekle yükümlüdür.

4. MAÇ FORMATI;

 • a. Maçın oynanacağı mekanda birden fazla uygun board varsa maçın hangi boardda oynanacağı seçimini ev sahibi takım kaptanı yapar.
 • b. 
  • i. Maçlar kör eşleştirme tekniğiyle belirlenir. Takım kaptanlarının ilgili kategorinin yönetmeliğinde yer aldığı şekilde maç kağıtlarını doldurmasını müteakiben katlanmış kağıt açılır ve maçlar yazıldığı sıra ile başlatılır. Yazılmış olan sıra daha sonradan değiştirilemez.
 • c. Sonuçlar takım kaptanları veya kaptanın görevli kılacağı bir kişi tarafından iki nüsha olarak tutulur. Her takım maç sonucunun maç kağıdına işlenmesinden sorumludur.
 • d. Maç sonucunda işlenmesi tamamlanmış maç kağıdı her iki kaptan tarafından imzalanır. Takımlar imzalanmış kağıtların birer nüshasını alırlar.
 • e. Her iki kaptan tarafından onaylanarak imzalanmış maç kağıtlarının PDO’ya ait WEB sitesine dijital olarak girilmesi gerekmektedir. Bu konuda ev sahibi takımın kaptanı tek sorumludur. Skorların girilmesi için 48 saatlik bir süre vardır. Bu süre aşıldıktan sonra giriş sistem tarafından otomatik olarak engellenecek ve skor misafir takım lehine tescil edilecektir. Sonucu ev sahibi takım tarafından girilmiş olan maçın skorunu, misafir takım 48 saat içinde onaylamaz ise girilen sonuç otomatik olarak onaylanır. 
 • f. Her takım PDO’ ya tescil ettirilmiş oyuncularının tamamını aynı akşam oynatabilir. Ancak hiç bir oyuncu tekli ve eşli maçlarda birden fazla maça çıkamaz. 
 • g. Maçlar iki takımın da tüm oyuncuları gelmeden başlayabilir. Ancak maç kağıdına yazılmış oyuncularının kendi maçlarının başlama anında gelmemesi halinde 3. madde c. fıkrası geçerli olur. 501 ve Cricket Challenge’ da minimum 4 oyuncunun mevcudiyeti başlangıç için yeterlidir.
 • h. Maçlarda oyuncular sadece çelik uçlu dart kullanabilirler. Başka tip dartlara izin verilmeyecektir.
 • i. Maç esnasında atılan dartların skor değeri kazanabilmesi için oyuncunun belirlenmiş olan atış çizgisini geçmemesi gerekmektedir.
 • j. Atış sırasında maç çizgisine basan veya o çizgiyi aşan oyuncular atıştan önce takım kaptanına bildirilerek uyarılır. Atıştan sonra yapılan uyarılar geçerli değildir.
 • k. Oyuncu atış yaparken eli dışında herhangi bir başka teçhizat kullanamaz.
 • l. Maçlarda skor tahtasını oyuncular tutar. Tekli ve eşli maçların ilk maçın skor tahtasını ev sahibi takım tutar ve sonraki maçlarda sırayla tutulur.
  • i. Skor tahtasını tutan oyuncu tarafsız hakem durumunda olmak zorundadır. 
  • ii. Skor tahtasını tutan oyuncunun atışlar yapılırken mümkün olduğu kadar skor tahtasına dönük durması ve 3 atış birden tamamlanıncaya kadar hareket etmemesi gerekmektedir.
  • iii. Skor tahtasını tutan oyuncu sadece kendisine sorulduğu durumlarda atış yapan oyuncunun dart okunun hangi dilimde olduğunu söyleyebilir. Bunun dışında atılması gereken bölümü ve 501 Challenge’ da kalan sayıyı söyleyemez.
 • m. Maç esnasında takımların kendi oyuncularına Coaching yapması serbesttir. 
 • n. Karşı takım oyuncusunun atışı esnasında dikkatini dağıtacak şekilde hareket etmek, sözle taciz etmek, bağırmak, gürültü çıkartmak yasaktır. Bu tarz tavırların bir takım tarafından sürekli olarak tekrarlanması ve bu konuda kendisine bir şikayet gelmesi durumunda PDO olayı inceleyerek şikayeti sonuca bağlar. Gerekmesi durumunda şikayete konu olan takım hakkında çeşitli seviyelerde disiplin cezası uygulayabilir.
 • o. Atış sırasında atışı yapan oyuncu ve board hakemi hariç hiç bir oyuncu ve/veya seyirci atış yapan oyuncunun hizasında ve ilerisinde yer alamaz. Aksi durumda atış yapan oyuncu atışını yapmadan board hakemini uyarmalı, board hakemi tarafından gerekli önlem alınmalıdır. Alınmaması durumunda gerekli düzenlemenin yapılmasına kadar oyuncu atışını yapmama hakkına sahiptir.
 • p. Maçın oynandığı board' un sağ ve sol bitişiğinde yer alan ısınma boardlarında ısınma atışı yapılması sadece maç yapan oyuncuların iznine bağlıdır. Maç yapan oyuncuların izin vermemesi durumunda söz konusu ısınma boardlarda hiç bir amaçla atış yapılamaz.
 • r. Maç esnasında meydana gelebilecek herhangi bir şiddet uygulaması (Sözlü ve/veya fiziksel) PDO tarafından hiç bir şekilde tolore edilmeyecek, şiddete başvuran oyuncular o yıl için PDC’ den otomatik olarak ihraç edilecek ve daha sonraki sezonlarda PDC’ye katılım konusu ayrıca görüşülecektir.
 • s. Criket Challenge ve Reserve 501 Challenge maçlarında en az bir (1) kadın oyuncuyu hem tekli hem de eşli maçlarda oynatma zorunluluğu vardır. Kadın oyuncu, söz konusu Challe tekli ve eşli maçlarda oynatılmaz ise, oynatmayan takım maça 1-0 ve/veya 2-0 geride başlar.     

5. TAKIM MAÇLARI:

 • a. Takım maçları 501 ve Cricket Challenge’ da tekli maçların bitmesini müteakiben ve eşli maçlar başlamadan önce verilen arada oynanır.
 • b. Takım maçlarına 501 ve Cricket Challenge’ da 4 kişiden az, 8 kişiden fazla oyuncuyla çıkılamaz.
 • c. Kaybeden takım kazanan takıma, kazanan takımın Takım maçında oynattığı oyuncu sayısı kadar sponsor ürün ısmarlar.
 • d. Takım maçının skor tahtasını ev sahibi takım tutar.

6. ERTELEME MAÇLARI:

 • a. Çeşitli sebeplerle ertelenmesi düşünülen maçlar ideal olarak en geç maçın oynanacağı hafta başlamadan, iki kaptan tarafından PDO’ ya bildirilir. PDO’ nun onay vermesi durumunda, söz konusu maç yine PDO’ nun uygun göreceği tarihte oynanır. 
 • b. Son dakikada belli olan ertelemeler PDO tarafından incelenerek sonuca bağlanır.
 • c. PDO ertelenmiş maçın tarihini mekanlara danışarak belirler. Ancak belirlenen tarihte maça iştirak etmeyen takım o maçta hükmen yenilmiş kabul edilir.

7. PDC’DEN ÇEKİLME:

 

B. PDC CEZA YÖNETMELİĞİ

1. MAÇ KAĞIDINA YAZILAN OYUNCU YERİNE BAŞKA BİR OYUNCU OYNATILMASI;

 • a. Bir takımın herhangi bir maçta skor formuna yazdığı oyuncunun yerine başka bir oyuncu oynatması durumunda o takımın o akşam oynadığı maç karşı takım lehine 12-0 tescil edilir ve söz konusu takımın 3 puanı silinir.
 • b. Aynı usulsüzlüğün tekrarı durumunda söz konusu takım PDC’ den ihraç edilir. O güne dek yaptığı tüm maçların skorları rakip takımlar lehine 12-0 tescil ettirilir ve yine söz konusu ihlalin içinde yer alan oyuncular ve takım kaptanı, içinde bulunan ve bir sonraki sezon PDC’ de herhangi bir takıma tescil ettirilemez.

2. SKOR FORMLARINDA YAPILAN USÜLSÜZLÜKLER;

 • a. Skor Formuna herhangi bir sebeple atılan dart sayılarının ve/veya oyun sonucunun bilerek yanlış yazılması, gerçekleşenler dışında atılmadığı hallerde kasıtlı olarak 180 ve highout skorlarının atılmış gibi yazılması, maç sonucunda skor formlarında tahrifat yapılması, (yenen ve yenilen oyuncuların yerlerinin değiştirilmesi, gerçekleşenden daha az sayıda dart sayısı yazılması, sahte imza atılması, vs) durumlarında bu usulsüzlüğü yapan takımın aleyhine skor 12-0 tescil edilir. Aynı oyuncunun o maçta elde ettiği gerçek veya değil tüm skor, highout ve 180 atışları geçersiz sayılır.
 • b. Aynı eylemin aynı takım tarafından tekrarlanması durumunda o takımın kaptanı ve oyunlarında usulsüzlük yapılan tüm oyuncular PDC’ den ihraç edilir ve söz konusu takımın 3 puanı silinir.
 • c. Aynı eylemin aynı takım tarafından 3. defa tekrar edilmesi durumunda söz konusu takım PDC’ den ihraç edilir. O güne dek yaptığı tüm maçların skorları rakip takımlar lehine 12-0 tescil ettirilir ve takım içinde yer alan hiç bir oyuncu bir sonraki sezon PDC ’de herhangi bir takıma tescil ettirilemez.

3. MAÇLARA ÇIKMAMA;

 • a. Bir takımın maç akşamı, çıkması gereken maça çıkmaması durumunda o takım hükmen mağlup kabul edilir ve söz konusu takım -1 puan ve uyarı alır.
 • b. Aynı takımın aynı eylemi 2. sefer gerçekleştirmesi durumunda söz konusu takım hükmen 12-0 yenik kabul edilir, ayıca takımın 3 puanı silinir.
 • c. Bir takımın bir sezonda yukarıda açıklandığı şekilde ve/veya haber vererek dahi olsa aynı sezon içerisinde geçerli bir mazereti olmadan 3 maça çıkmaması durumunda o takım Challenge’ dan ihraç edilir ve o takımın tüm oyuncuları geçerli olan sezon ve takip eden sezon PDC’ de hiç bir takıma tescil ettirilemez. Bu ceza Masters ve Reserve Challenge ayrımı yapılmadan o takımın maçlarına çıkmadığı kategori için (Cricket - 501) uygulanır.
 • d. Masters 501, Reserve 501, Cricket Challenge ve Yaz Ligi Playoff maçlarında PDO tarafından kabul edilmiş bir sebep olmadığı halde maçlara çıkmamak söz konusu takımın ligden ihraç edilmesiyle sonuçlanır ve yine söz konusu takımın (varsa) elde ettiği tüm haklar o takım tarafından bir önceki turda elenen takıma geçer.   

4. PDC’DEN ÇEKİLME;

 • a. PDC’ den çekilme durumunda o takımda yer alan oyuncular çekildikleri kategoriye göre (501 veya cricket) o sezon ve bir sonraki sezon PDO tarafından düzenlenen aynı kategoride yer alan (501 veya cricket) hiç bir takıma tescil ettirilemez.
 • b. Söz konusu takımın oyuncularının %51 veya daha fazlasının toplu olarak takımlarından ayrılarak o takımı maçlarına devam edemeyecek hale getirmeleri durumunda söz konusu oyuncular da a maddesinde yer alan cezaları alırlar.

5. HAKARET VE ŞİDDETE BAŞVURULMASI;

 • PDO Group tarafından düzenlenen PDC’ de hakaret ve / veya şiddet içeren hiç bir eyleme tolerans gösterilmeyecektir. Bu tip eylemler içinde bulunan oyuncular, şahitler ve takım kaptanlarından alınacak bilgiler doğrultusunda suçlu bulunması durumunda PDO Group tarafından düzenlenen her türlü organizasyonda geçerli olmak üzere ihraç da dahil en ağır cezaya çarptırılır.

 

C. PDC 501 CHALLENGE YÖNETMELİĞİ (MASTERS VE RESERVE KATEGORİLERİ İÇİN)

TANIMLAMALAR:

 • Dart Board: WDF kurallarına uygun dart tahtası
 • Dart Oku: Ok
 • Barel: Okun ana gövdesi
 • Double: Dart tahtasındaki sayı diliminin bittiği dış çevreyi oluşturan ve ait olduğu sayının iki katına tekabül eden çemberdir.
 • Triple: Bull ve Double çemberleri arasında kalan ve ait olduğu sayının üç katına tekabül eden çemberdir.
 • Oyun: Maç içerisinde oynanan set. (Örn; oyunların toplamda 7 sini alan takım maçı kazanmış sayılır)
 • Leg: Oyun içerisindeki her bir ayak. Örn: En iyi 3 leg.
 • Yazıcı: Maç için takımlar tarafından atanmış skor tutucu.

1- ATIŞ:

 • a. Oyuncular uzunluğu 30.5 cm ve ağırlığı 50 gr.’ ı geçmeyen, çelik uçlu, arkasında barelden bağımsız bir kanat sistemi olan 3 adet dart okuyla oynayabilir.
 • b. Atışlar toplam 3 adet dart okunun arka arkaya ve her seferinde bir tanesinin atılmasıyla yapılır.
 • c. Boarddan seken ve düşen dart okunun atışı tamamlanmış sayılır ve tekrar atılamaz.
 • d. Oyuncu tarafından, dart oklarının toplanmasından önce düşen herhangi bir dart okunun sayı değeri yoktur.

2- BAŞLANGIÇ VE BİTİRİŞ:

 • a. Tüm maçlar merkeze yapılacak atışlarla başlar, takip eden legler sırayla devam eder. Merkeze yapılacak ilk atışı ev sahibi takım oyuncusu yapar. Her iki oyuncuda bull veya her iki oyuncuda double bull atarsa, bull atışını oyuncular sıra değiştirerek tekrarlar. Double bull a en yakın atan oyuncu oyuna başlar. Bull atışlarında yere düşen ok tekrar atılır.
 • b. Her maç ve leg gerekli double bölgesinin içine isabet ettirilen atış ile biter. Oyuncunun maçı ve legi bitirebilmesi için, kalmış olduğu sayının yarısına denk gelen sayı diliminin double bölgesine isabet sağlamalıdır.
 • c. Eğer oyuncu;
  • i. Kalmış olduğu sayının fazlasını atar,
  • ii. Double bölgesine isabet ettiremeden dilimleri kullanarak kaldığı skoru atar,
  • iii. veya toplam sayısı 1 (bir) kalacak şekilde bir atış yaparsa,
  • BUST kuralı işler. Oyuncunun elinde kalan diğer dart oklarını atmasına gerek kalmaz ve skor düşmez. Bir sonraki atışta son kalmış olduğu sayıdan düşmek kaydıyla oyuna devam eder.
 • d. Kalınan sayının yarısına ait sayıya double lı atışı ilk yapan oyuncu o legin veya maçın galibi sayılır. Bu atıştan sonra yapılan atışlar geçersiz sayılır.
 • e. Leglere ayrılmış maçlarda, (En iyi 3, 5 veya 7 vs..) adı geçen leg sayısının yarısından 1 fazlasına ulaşan oyuncu o maçı kazanmış sayılır. Maça devam edilmez. 

3- SKOR ve PUAN SİSTEMİ

 • a. Atılan dart okları sayı değerlerinin toplamının, kurallarda belirtilen oyun başlangıç sayısı 501 veya 1001’ den çıkartılması suretiyle skorlama yapılır.
 • b. Yapılan atışın skor değeri kazanması için dart oklarının, dart boardunun ön yüzünde ve double çemberinin iç bölgesinde yer alması gerekmektedir. Atılan dart oklarının anons veya kayıtlama yapılıncaya kadar boarda saplı halde durması gerekmektedir.
 • c. Yapılan atışın, sayının telle sınırlanmış bölgesinin dışından, bu alanın içindeki renkli bölgeye isabet etmesi durumunda o atış bölge dışında sayılır.
 • d. Skorun geçerlilik kazanması için yazı tahtasına yazılmış veya anons edilmiş olması gerekmektir. Oyuncu anons veya kayıttan önce oklarını dart boardundan alamaz.
 • e. Skora veya atışa yapılacak itiraz ancak rakibin atışından önce yapılabilir. Rakibin ilk dart okunu skor değeri kazanacak şekilde atmasından sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • f. Yapılan itirazın haklı bulunması sonucunda düzeltme rakibin atışından önce yapılmalıdır. Rakip skor değeri kazanacak bir atış yaptıysa bu aşamada düzeltme yapılamaz.
 • g. Yazı tahtasına kaydedilen skor, her iki oyuncu, hakem ve gözlemcinin görebileceği netlikte ve göz hizasında olmalıdır.
 • h. Hakem, yazıcı veya gözlemci tarafından ancak atılan skor söylenebilir. Bunun haricinde kalınan toplam rakam, atılması gereken sayı veya double söylenemez.
 • i. Oyunculardan birinin yazıcıyı değiştirmek istemesi durumunda, yazıcının takımından yeni bir yazıcı atanmalıdır.
 • j. Masters Challenge’ da normal sezonda ilk 8'e giren takımlar Playoff oynamaya hak kazanırlar. Takımların kendi gruplarında sezon sonunda elde ettikleri yere göre Playoff'da oynayacakları takım ve ilk maçların ev sahibi belirlenir. Reserve Challenge’de ise bu rakam katılan takım sayısına göre ayrıca belirlenecek ve sonradan ilan edilecektir.
 • k. Yine normal sezonda iki veya daha çok sayıda takımın puan eşitliğinde sıralama, aynı puanda bulunan takımların kendi aralarında yaptıkları maçlara göre belirlenir. (Eşit puandaki takım sayısına göre, ikili, üçlü, dörtlü vs averaj) Karşılıklı oynadıkları maçlarda aldıkları galibiyet sayısına, galibiyet sayıları eşitse yine kendi aralarında yaptıkları maçlarda elde ettikleri “averaja” göre belirlenir. PDC’de averaj “oyun” temelinde hesaplanır. Legler hesaplanma sırasında göz önünde tutulmaz. Karşılıklı averajların da eşit olması durumunda genel challenge maçları averajı eşitlik kırıcı olarak kullanılır. Genel averajın da eşit olması durumunda bu iki veya daha çok takımın sıralamadaki yerinin belirlenmesi için bu takımlar arasında tek bir baraj maçı oynanır. Bu maçın berabere bitmesi durumunda takım maçını kazanan takım maçı kazanmış kabul edilir. Bu maçta atılacak dartlar EDO ve EYO puanlamasında kullanılmaz, takımların normal sezon içindeki puan ve averajlarını etkilemez.
 • l. Maç Formatı ve Puanlar hakkında açıklama
  • i. 6 bireysel, 3 eşli ve bir takım maçı olmak üzere toplam 10 oyun oynanır.
  • ii. Masters Challenge’da bireysel oyunlar Bo5 (En iyi 5) ve eşli oyunlar Bo3 (En iyi 3) leg esasına göre ve 501’den düşme şeklinde oynanır.
  • iii. . Reserve Challenge’da bireysel ve eşli oyunlar Bo3 (En iyi 3) leg esasına göre ve 501’den düşme şeklinde oynanır.
  • iv. Her bir bireysel oyunun sayı değeri 1, eşli oyunun ise 2 dir. Takım maçlarının sayı değeri yoktur.
  • v. 501 Challenge’ da bir akşamda kazanılabilecek maximum sayı değeri 12 dir.
  • vi. Bir maçta toplam alınabilecek maximum sayının yarısından bir fazlasını alan takım 3(üç) puan alır.
  • vii. Sayıların eşit olarak iki takım arasında paylaşılması durumunda her iki takıma da 1 (bir) puan verilir.
  • viii. Oynanan tekli,eşli ve takım oyunlarında atılan 180 ve yapılan 100 ve üstü bitirişler skor formundaki ilgili yere kaydedilirler. 
  • ix. Eşli maçlar için EDO hesaplaması yapılmayacaktır.
  • x.
   • a. Masters 501 için;
    En değerli oyuncu (EDO) puanı; oyuncunun aldığı oyun, attığı 180 ve yaptığı 100 ve üzeri bitirişlerin toplamından oluşur. Bu puanlar;
    • - 3-0 alınan her oyun için 5 puan,
    • - 3-1 alınan her oyun için kazanan 4, kaybeden 1 puan,
    • - 3-2 alınan her oyun için kazanan 3, kaybeden 2 puan,
    • - Atılan 180 için 0,9 ( 180/200 ) puan,
    • - Yapılan her 100 ve üzeri out için OUT/200 puan
     ( Örnek: 138/200 = 0,69 puan 139/200= 0,70 puan) alınacaktır.
   • b. Reserve 501 için;
    En değerli oyuncu (EDO) puanı; oyuncunun aldığı oyun, attığı 180 ve yaptığı 100 ve üzeri bitirişlerin toplamından oluşur. Bu puanlar;
    • - 2-0 alınan her oyun için 5 puan,
    • - 2-1 alınan her oyun için kazanan 3, kaybeden 1 puan,
    • - Atılan 180 için 0,9 ( 180/200 ) puan,
    • - Yapılan her 100 ve üzeri out için OUT/200 puan
     ( Örnek: 138/200 = 0,69 puan 139/200= 0,70 puan) alınacaktır.
  • xi. Bireysel oyunlarda oyuncuların her legde yapmış oldukları ortalamalar tutulacaktır. Bu ortalamalar oyuncu isimlerinin altında yer alan leg sayılarıyla belirlenmiş kutucuklara girilecektir. (Oksayısı / Kalansayı)
  • xii. En Yüksek Ortalama (EYO) ve En Değerli Oyuncu (EDO) alanında anlamlı bir istatistik elde edilebilmesi ve bu sonuçların değerlendirmeye alınabilmesi için oyuncunun playoff a kadar yapılmış olan maçların en az yarısından bir fazlasında (Masters Challenge için 12 maç) oynamış olması gerekmektedir. Söz konusu oyuncunun maça gelmesi ve rakibinin maça çıkmaması durumunda, maça gelen oyuncu maçını yapmış kabul edilir.

 

D. PDC CRICKET CHALLENGE YÖNETMELİĞİ

TANIMLAMALAR:

 • Dart Board: WDF kurallarına uygun dart tahtası
 • Dart Oku: Ok
 • Barel: Okun ana gövdesi
 • Double: Sayı tahtasındaki sayı diliminin bittiği dış çevreyi oluşturan ve ait olduğu sayının iki katına tekabül eden çemberdir.
 • Triple: Bull ve Double çemberleri arasında kalan ve ait olduğu sayının üç katına tekabül eden çemberdir.
 • House: Baklava dilimi şeklindeki bölgeye 3 adet okun isabet ettirilmesi.
 • Oyun: Maç içerisinde oynanan set. (Örn; oyunların toplamda 7 sini alan takım maçı kazanmış sayılır)
 • Leg: Oyun içerisindeki her bir ayak. Örn: En iyi 3 leg.
 • Yazıcı: Maç için takımlar tarafından atanmış skor tutucu.

1- ATIŞ:

 • a. Oyuncular uzunluğu 30.5 cm ve ağırlığı 50 gr.’ ı geçmeyen, çelik uçlu, arkasında barelden bağımsız bir kanat sistemi olan 3 adet dart okuyla oynayabilir.
 • b. Atışlar toplam 3 adet dart okunun arka arkaya ve her seferinde bir tanesinin atılmasıyla yapılır.
 • c. Boarddan seken ve düşen dart okunun atışı tamamlanmış sayılır ve tekrar atılamaz.
 • d. Oyuncu tarafından, dart oklarının toplanmasından önce düşen herhangi bir dart okunun sayı değeri yoktur.

2- BAŞLANGIÇ VE BİTİRİŞ:

 • a. Tüm maçlar merkeze yapılacak atışlarla başlar, takip eden legler sırayla devam eder. Merkeze yapılacak ilk atışı ev sahibi takım oyuncusu yapar. Her iki oyuncuda bull veya her iki oyuncuda doublebull atarsa, bull atışını oyuncular sıra değiştirerek tekrarlar. Double bull a en yakın atan oyuncu oyuna başlar. Bull atışlarında yere düşen ok tekrar atılır.
 • b. 
  • i. Bireysel Maçlar:
   • - Atılan dart oklarının geçerli olabilmesi için isabet ettirilmesi gereken sayılar 20-19-18-17-16-15-Bull dur.
   • - Triple ilgili bölgedeki sayının 3 katına, double ilgili bölgedeki sayının 2 katına denktir.
   • - Kırmızı bull 2 adet bull a denktir.
   • - Yukarıda bahsi geçen sayıların ve bull ‘un tamamını ilk kapatan kişi leg‘i kazanır. İki legi kazanan ilk oyuncu o oyunu kazanmış sayılır.
  • ii. Takım Maçı:
   • - Tek leg oynanacak maç için kapatılması gereken sayılar ve bölgeler: 20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-Doube-Triple-Bull-House dır. Bu sayı ve bölgeler dışında isabet ettirilen dart oklarının sayı değeri yoktur.
   • - Kapatılan sayı veya bölge rakip takım tarafından kapatılmamış ise ilgili bölgeye isabet ettirilecek her ok için ilgili bölgenin sayısı ceza puanı olarak atan takım tarafına yazılır. Ceza yazılırken triple atışında ilgili sayı 3 ile, double atışında ise 2 ile çarpılarak hesaplanır.
   • - Maçı ceza puanı rakibinden yüksek veya en azından rakibiyle eşit olan ve yukarıda yazılı sayı ve bölgeleri ilk kapatan takım kazanır.
  • iii. Eşli Maçlar:
   • - Dart oklarının isabet ettirilerek kapatılması gereken sayılar 20-19-18-17-16-15-14-13-12-Doble-Triple-Bull-House dır.
   • - PDC Criket Challenge’da ise Double, triple ve house dart board u üzerinde bulunan tüm sayı dilimlerinden atılabilir.
   • - Yukarıda bahsi geçen sayıların ve bull ‘un tamamını ilk kapatan takım leg‘i kazanır.
 • c. Leglere ayrılmış oyunlarda, adı geçen leg sayısının yarısından 1 fazlasına ulaşan oyuncu o maçı kazanmış sayılır. Maça devam edilmez. (En iyi 3 için için 2 leg)

3- SKOR ve PUAN SİSTEMİ;

 • a. Yapılan atışın skor değeri kazanması için dart oklarının, dart boardunun ön yüzünde ve double çemberi dahil olmak üzere iç bölgesinde yer alması gerekmektedir. Atılan dart oklarının anons veya kayıtlama yapılıncaya kadar boarda saplı halde durması gerekmektedir.
 • b. Yapılan atışın, sayının telle sınırlanmış bölgesinin dışından, bu alanın içindeki renkli bölgeye isabet etmesi durumunda o atış bölge dışında sayılır.
 • c. Skorun geçerlilik kazanması için yazı tahtasına yazılmış veya anons edilmiş olması gerekmektir. Oyuncu anons veya kayıttan önce oklarını dart boardundan alamaz.
 • d. Skora veya atışa yapılacak itiraz ancak rakibin atışından önce yapılabilir. Rakibin ilk dart okunu skor değeri kazanacak şekilde atmasından sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • e. Yapılan itirazın haklı bulunması sonucunda düzeltme rakibin atışından önce yapılmalıdır. Rakip skor değeri kazanacak bir atış yaptıysa bu aşamada düzeltme yapılamaz.
 • f. Yazı tahtasına kaydedilen skor, her iki oyuncu, hakem ve gözlemcinin görebileceği netlikte ve göz hizasında olmalıdır.
 • g. Hakem, yazıcı veya gözlemci tarafından atılan okun isabet ettiği yer söylenebilir.
 • h. Oyunculardan birinin yazıcıyı değiştirmek istemesi durumunda, yazıcının takımından yeni bir yazıcı atanmalıdır.
 • i. PDC Criket Challenge’da normal sezonda kendi gruplarında ilk 4'e giren takımlar (takım sayısı değişebilir) Playoff oynamaya hak kazanırlar. Takımların kendi gruplarında sezon sonunda elde ettikleri yere göre Playoff'da oynayacakları takım ve ilk maçların ev sahibi belirlenir.
 • j. Yine normal sezonda iki veya daha çok sayıda takımın puan eşitliğinde sıralama, aynı puanda bulunan takımların kendi aralarında yaptıkları maçlara göre belirlenir. (Eşit puandaki takım sayısına göre, ikili, üçlü, dörtlü vs averaj) Karşılıklı oynadıkları maçlarda aldıkları galibiyet sayısına, galibiyet sayıları eşitse yine kendi aralarında yaptıkları maçlarda elde ettikleri “averaja” göre belirlenir. PDC’ de averaj “oyun” temelinde hesaplanır. Legler hesaplanma sırasında göz önünde tutulmaz. Karşılıklı averajların da eşit olması durumunda genel Puan durumu maç averajı eşitlik kırıcı olarak kullanılır. Genel puan durumu averajının da eşit olması durumunda bu iki veya daha çok takımın sıralamadaki yerinin belirlenmesi için bu takımlar arasında tek bir baraj maçı oynanır. Bu maçın berabere bitmesi durumunda Takım maçını kazanan takım maçı kazanmış kabul edilir. Bu maçta atılacak dartlar EDO puanlamasında kullanılmaz, takımların normal sezon içindeki puan ve averajlarını etkilemez.
 • k. Maç Formatı ve Puanlar hakkında açıklama
  • i. 6 bireysel, 3 eşli ve bir Takım maçı olmak üzere toplam 10 oyun oynanır..
  • ii. Bireysel oyunlar Bo3 (En iyi 3) leg esasına göre oynanır.
  • iii. Eşli oyunlar Bo3 (En iyi 3) leg esasına göre oynanır.
  • iv. Her bir tekli oyunun sayı değeri 1, eşli oyunun ise 2 dir. Takım maçlarının sayı değeri yoktur.
  • v. Cricket Challengeinde bir akşamda kazanılabilecek maximum sayı değeri 12 dir.
  • vi. Bir maçta toplam alınabilecek maksimum puanın yarısından bir fazlasını alan takım 3(üç) puan alır.
  • vii. sayıların eşit olarak iki takım arasında paylaşılması durumunda her iki takıma da 1 (bir) puan verilir.
  • viii. En Değerli Oyuncu (EDO) puanı; oyuncunun aldığı oyun.
   • - 2-0 alınan her oyun için 5 puan,
   • - 2-1 alınan her oyun için kazanan 3, kaybeden 1 puan, alınacaktır.
  • ix. En Değerli Oyuncu (EDO) alanında anlamlı bir istatistik elde edilebilmesi ve bu sonuçların değerlendirmeye alınabilmesi için oyuncunun playoff a kadar yapılmış olan maçların en az yarısından bir fazlasında oynamış olması gerekmektedir.

 

E. PDC 501 CHALLENGE VE CRICKET CHALLENGE PLAYOFF YÖNETMELİĞİ

I. MASTERS 501 CHALLENGE ve CRICKET CHALLENGE İÇİN;

1. KAPSAM;

PDC 501 Challenge ve Cricket Challenge’ a ait Playoff maç kuralları ve formatına ait yönetmelik.

2. GENEL KURALLAR;

Her iki kategori için de genel format ve kurallar PDO Grup tarafından yayınlanmış ve http://www.dartspdo.org/genel.php?ID=2 adresinde yer alan PDC Masters 501 Challenge ve Cricket Challenge Yönetmeliğinde belirtildiği gibi olacaktır.
Farklılıkları ise aşağıda belirtilmiştir;

 • a. Maçlarda tüm oyun ve maçların sayı değeri aynıdır. Ancak Playoff maçlarının doğası nedeniyle beraberlik geçerli bir sonuç değildir. Takımlar Challenge’daki formatın aynısı şekilde maçlarını oynar. Ancak maçın berabere bitmesi durumunda Takım maçını kazanan takım o ayağı da kazanmış sayılır.
 • b. Takım maçları normal sezonda da olduğu gibi puan değeri taşımamaktadır. Sadece beraberlik durumunda maçı kimin kazandığını belirleme yönünde değer taşır.
 • c. Genel formatta alınabilecek toplam 12 puanın yarıdan bir fazlasını alan takım, yani 7’ye ulaşan takım o ayağı kazanmış kabul edilir. Diğer maçların oynanması zorunlu değildir.
 • d. Masters 501 Challenge’ da playoff maçlarında oyuncuların gösterecekleri performansın ölçülebilmesi için EYO puanları tutulmaya devam edecektir. Ancak bu toplanan puanların sezon içerisinde gerçekleşmiş EYO puanlarına bir katkısı olmayacaktır.

3. MAÇLARIN YAPILMA YERİ VE SIRASI;

 • a. Masters 501 Challenge ve Cricket Challenge’ da Playoff maçları normal sezondan farklı günlerde oynanabilir. Bu günler Playoff takviminde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
 • b. Playoff ilk maçı; gerçekleşmiş olan eşleşmedeki takımlardan, normal sezonda kendi grubunda elde ettiği derece daha yüksek olan takımın sahasında oynanır ve sırasıyla devam eder. (Kendi grubunda 2. olmus A takımı ile kendi grubunda 3. olmuş B takımı eşleşmesinde ilk maç A takımının evinde oynanır.)
 • c. Eğer bir eşleşmede iki takımda kendi grubunu aynı sırada bitirmişse ev sahibi olacak takımı o takımların kendi gruplarında normal sezon içerisinde almış olduğu puanlar belirler. Puan eşitliği durumunda ise yine o takımların normal sezon içerisinde elde ettiği averaj belirleyici olur. Averajı yüksek olan takım ilk maçta ev sahipliği hakkını kazanır. Averaj eşitliği durumunda ise ilk maçın ev sahipliğini yapacak takım PDO Grup tarafından belirlenecek yetkilinin yapacağı Yazı – Tura atışı sonunda belirlenir.
 • d. Playoff maçları PDO Grup tarafından sonradan http://www.dartspdo.org/genel.php?ID=6 adresinde yayınlanacak takvim ve sayılara uygun olarak oynanacaktır.
 • e. Masters Cricket Challenge ve 501 Challenge’ da belirtilen BoX (Best of “maç sayısı”) şeklinde oynanacak maçlarda toplam maç sayısının yarıdan bir fazlasını alan takım o eşleşmede galip gelmiş sayılır. Yani Bo3 oynanan bir turda 2 maç alan takım kalifiye olur. Eşleşmede takımlardan biri 2’ye ulaştığında maç toplamının 3’e ulaşması beklenmez ve 2’ye ulaşan takım kalifiye olur. (Bo5 maçlarında da 3’e ulaşan takım.)
 • f. 501 Challenge’ da, Final maçı ise tek maç üzerinden oynanacaktır. Bu maç ile ilgili format ve kurallar aşağıda belirtilmiştir.

4. MASTERS 501 CHALLENGE FİNAL MAÇI FORMAT VE KURALLARI;

 • a. PDC Masters 501 Challenge Final maçı fikstüre göre daha sonradan açıklanacak tarafsız bir mekanda, zamanda ve tek maç olarak yapılacaktır.
 • b. Bu maça takımlar minimum 6 maksimum 12 oyuncuyla çıkabileceklerdir.
 • c. Maçlar bireysel olarak ve tek leg olarak oynanacaktır. Takım kaptanları her seferinde 6 oyuncuyu karşılıklı kör eşleşme tekniğiyle maç kağıdına yazacaktır. Bu söz konusu 6 maç bittikten sonra yeniden 6 oyuncu aynı şekilde yazılacak ve bu şekilde devam edecektir.
 • d. Maçın ilk legine bu yönetmeliğin C Maddesinin 2. fıkrasına göre başlanır. Diğer leglerde başlama sırayla devam eder.
 • e. Takım kaptanları her seferinde 6 ayrı oyuncu yazmak durumundadır. Aynı oyuncu bu 6’lı listede sadece bir kez yer alabilir. Ancak 6 farklı oyuncu olmak koşuluyla takım kaptanları her turda kendi kadrosunda yer alan 12 oyuncuyu farklı şekilde kullanabilir. Ya da her turda aynı 6 oyuncu ile oynayabilir.
 • f. Final maçı toplam Bo19 leg üzerinden oynanacaktır. Bu şekilde 10 leg kazanan takım PDC Masters 501 Challenge Şampiyonu olmaya hak kazanır. Diğer legler oynanmaz.
 • g. Leglerin tamamının oynanması ve takımların 9’ar leg alması durumunda takım kaptanları kendi takımlarından birer oyuncu belirler. Kendi takımları tarafından seçilmiş iki oyuncu board’un başına gelerek merkeze birer dart atar. Merkeze en yakın atış yapan oyuncu ilk atışı yapma hakkına sahip olur. Bu iki oyuncunun oynayacağı tek legi kazanan oyuncunun takımı şampiyon olmuş kabul edilir.

II. PDC RESERVE 501 CHALLENGE ve CRICKET CHALLENGE İÇİN;

PDC Reserve 501 Challenge ve Cricket Challenge için playoff formatları her iki kategoriye katılan takım sayısına göre belirlenerek sezon içerisinde yayınlanacaktır.

 

***Bu ödül yönetmeliğinde yer alan tüm unsurlar PDO Group tarafından belirlenmiştir.

 

***PDO Group bu yönetmelikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ancak PDO Group bu yönetmelikte yaptığı her değişikliği internet yoluyla tüm katılımcılara bildirilecektir.